English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/06/21
دفاع از پایان نامه خانم سیده مهناز حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشت...
 با دفاع از پایان نامه خانم سیده مهناز حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاض...
1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای نادر یکتایی مشهور دانشجوی کارشناسی ارشد ...
 با دفاع از پایان نامه آقای نادر یکتایی مشهور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ری...
1396/05/28
جلسه افتتاحیه کنفرانس ریاضی
جلسه افتتاحیه کنفرانس ریاضی با رونمائی از تندیس زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی ...
1394/05/28
المپیاد ریاضی
المپیاد بین المللی ریاضی در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد
1393/11/26
برگزاری دوره دوم کارگاه آموزشی زی پرشین
دوره دوم کارگاه آموزشی زی پرشین در دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا برگزار می شود...
1393/10/17
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع جبرهای *C
یک دوره کارگاه آموزشی با موضوع جبرهای *C با حضور آقای دکتر آنسکا اشنایدر از کشور...
1393/08/27
اعلام شماره حساب جهت شرکت در کارگاه زی پرشین
اعلام شماره حساب جهت شرکت در کارگاه زی پرشین
 
جلسه افتتاحیه کنفرانس ریاضی
جلسه افتتاحیه کنفرانس ریاضی با رونمائی از تندیس زنده یاد پروفسو...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند