مدیر گروه

دکتر کریم سامعی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار - جبر ، نظریه جبری کد گذاری
ایمیل:  samei@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/k-samei
تلفن:  10-38381601
تلفن داخلي:  146
آدرس:  همدان: زیرگذر پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند