کارشناس گروه

خانم سکینه کاشفی
تلفن:  081-38380987
تلفن داخلي:  145
آدرس:  همدان ، خيابان شهيد فهميده ، روبروي پارک مردم ، دانشگاه بوعلي سينا ، دانشكده علوم پايه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند