اعلام شماره حساب جهت شرکت در کارگاه زی پرشین

 
کد خبر: 1117    1393/08/27

 به اطلاع آندسته از متقاضیانی که تمایل به شرکت در کارگاه زی پرشین را دارند، می رساند؛ مبلغ 220000 ریال ( بیست و دو هزار تومان) را به حساب شماره 2413054195 بنام درآمدهای اختصاصی دانشکده علوم پایه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا واریز و اصل فیش را به دفتر گروه ریاضی تحویل نمایند. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند