کد خبر: 10363    1396/06/21
دفاع از پایان نامه خانم لعیا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
 با دفاع از پایان نامه خانم لعیا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی
کد خبر: 10361    1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل جعفری هنر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
 با دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل جعفری هنر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی  تحت راهنمایی آقای دکتر غلامرضا صفاکیش
کد خبر: 10360    1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نوريه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
 با دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نوريه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر محمد اسماعیل سامعی
کد خبر: 10359    1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
با دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر مهدی قیاسوند
کد خبر: 10357    1396/06/21
دفاع از پایان نامه آقای بهروز اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
دفاع از پایان نامه آقای بهروز اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
کد خبر: 10356    1396/06/21
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
با دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی
کد خبر: 10347    1396/06/21
دفاع از رساله‌ آقای شهرام مهری دانشجوی دکتری رشته رياضي
با دفاع از رساله‌ آقای شهرام مهری دانشجوی دکتری رشته رياضي گرایش جبر با عنوان " گراف کیلی روی حلقه ­های مدرج "
کد خبر: 10346    1396/06/21
دفاع از رساله‌ي آقای یونس جلیلیان دانشجوی دکتری رشته رياضي
با دفاع از رساله‌ي آقای یونس جلیلیان دانشجوی دکتری رشته رياضي گرایش جبر با عنوان " DO- تشخیص پذیری برخی از گرو­ه­های متناهی "
کد خبر: 10345    1396/06/21
دفاع از رساله‌ خانم آرزو صوفي كرباسكي دانشجوی دکتری رشته رياضي
با دفاع از رساله‌ي خانم آرزو صوفي كرباسكي دانشجوی دکتری رشته رياضي گرایش جبر با عنوان " مطالعه کدها روی حلقه­ های ایدآل های اصلی
کد خبر: 10344    1396/06/21
دفاع از رساله‌ آقای صادق صادقی دانشجوی دکتری رشته رياضي
با دفاع از رساله‌ي آقای صادق صادقی دانشجوی دکتری رشته رياضي گرایش جبر با عنوان " کدهای جمعی  MDS و MDR روی یک حلقه " به راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی  با شرایط زیر موافقت گردید:
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند